Provjera i prilagodba teodolita

Testiranje teodolita treba redovito provoditi. Ovo je relevantno za sve klase točnosti. Teodoliti namijenjeni za rad na području državne odgovornosti moraju imati potvrdu o prenošenju primarne i naknadne provjere mjeriteljskih usluga s vremenskim razdobljem koje je odredio proizvođač. U abnormalnoj situaciji, ako je uređaj izložen neočekivanim mehaničkim ili klimatskim učincima, izvodi se izvanredna kalibracija i podešavanje teodolita, budući da će rezultati mjerenja imati veliku pogrešku. Prema rezultatima provjere, donosi se zaključak o prikladnosti ili neprikladnosti za daljnji rad teodolita, što ukazuje na razdoblje sljedeće verifikacije. U nedostatku ovog dokumenta, uređaj treba smatrati neispravnim i ne smije raditi. Posebne metrologijske usluge opremljene odgovarajućom opremom i dokumentacijom, kao što je, imaju pravo popraviti, kalibrirati i prilagoditi teodolite.

teodolit

Teodolit je uređaj za mjerenje vodoravnih i okomitih kutova u geodetskim, topografskim i geodetskim istraživanjima.

 • sheme i metode za provjeru i podešavanje teodolita;
 • početni standardi mjernih jedinica;
 • mjerna oprema odgovarajuće klase točnosti;
 • standarde usklađenosti rezultata kalibriranja i prilagodbe theodolita;
 • Kvalificirano osoblje koje posjeduje tehnike provjere.

Teodoliti mogu imati sljedeće klase točnosti:

 1. Tehnički uređaji s prosječnom greškom od +/- 20 "do +/- 60".
 2. Uređaji su točni s graničnom pogreškom od +/- 2 "do +/- 15" pri određivanju kuta od jednog metra.
 3. Visoko precizni uređaji s graničnom pogreškom od +/- 0,5 "do +/- 1" pri određivanju ukupnog kuta.

Postavljanje teodolita za rad

Za izvođenje kalibracije, teodolit se mora postaviti na radni položaj i instrument mora biti konfiguriran.

Tipični teodolitni uređaj

Uređaj je tipično teodolit.

Prvo morate centrirati instrument. Okomita osi teodolita moraju biti točno poravnata s referentnom točkom na površini. Zbog toga se na donjoj stalci pričvršćuje olovna linija na posebnu kuku. Stalak s uređajem na tronošcu pomiče se do približne koincidencije referentne točke s vodom, dok je potrebno pratiti vodoravni položaj stalka. S približnim poravnanjem, trebate provjeriti stabilnost tronošca i prijeći na fino podešavanje. Da biste to učinili, otpustite vijak na okviru i, pomicanjem teodolita na postolju, postižite odgovarajuću točnost od 2 do 5 mm. Zatim pričvrstite vijak.

Postavite horizont. Okomita osi uređaja moraju se izravnati prema vodovima. Da biste to učinili, postavite razinu na vodoravni krug približno na sredini između dva vijka za podizanje. Zatim, prilagodite nagib vijaka, postavite razinu na nulu. Okrenite alidade pod pravim kutom na izvorni položaj i ponovno postavite treći vijak na nulu. Pratite instalaciju. Prilikom pretvaranja alidade u bilo koji proizvoljni položaj, razina ne bi smjela promijeniti više od jedne podjele. Ako je odstupanje veće, potrebno je ponoviti postupak izravnavanja.

Podešavanje optike za pojedinačnu viziju. Optička cijev bi trebala biti usmjerena na nešto svjetlo i podešavanje okulara kako bi se dobio jasan pogled na mrežicu. Oštrina slike može se podesiti pomoću uskih vijaka. Kod rada s objektima na različitim udaljenostima, oštrina mora biti ispravljena ovisno o udaljenosti.

U tom slučaju, postavljanje teodolita može se smatrati dovršenim i nastaviti kalibriranje.

Natrag na sadržaj

Operacije kalibriranja teodolita

Teodolitni stativ

Za pouzdano i ispravno postavljanje teodolita koristite poseban geodetski stativ.

Proizvođač uređaja mora odrediti parametre točnosti uređaja. Za teodoliti se mogu podijeliti u dvije skupine: geometrijske i optičko-mehaničke. Točnost i podešavanje optičkih parametara može se provjeriti i izvršiti samo u tvorničkim uvjetima. Geometrijski parametri mogu se provjeriti u mjeriteljskoj službi.

Provjera točnosti izravnanja. Započnite s umjeravanjem postavljanjem nivoa u položaj nulte poluge između dvaju postavljenih vijaka. Zatim zakrenite za 180 ° i provjerite. Prilikom mijenjanja položaja mjehurića nije više od jedne podjele teodolit zadovoljava zahtjeve točnosti. Ako je promjena više od jedne podjele, potrebno je izvršiti prilagodbe. 50% offset bi trebao biti odabran podešavanjem razine, 50% - podizanjem vijaka. Podešavanje je potrebno izvršiti nekoliko puta kako bi se u potpunosti udovoljilo proizvođaču.

Provjera točnosti instalacije linije vidokruga. U ovoj fazi, potrebno je provjeriti vertikalnost osi rotacije teleskopa i ogledne osi. Potrebno je odabrati vidljivu točku u daljini i napraviti dva mjerenja. Jedno mjerenje se vrši kad cilja tražilo do točke na lijevoj strani, a drugo - s desne strane. Cijev treba okrenuti kroz puni krug. Zatim trebate promijeniti položaj okretnog gumba na 180 ° i ponoviti iste mjerenja u istom slijedu. Prema dobivenim rezultatima, možete izračunati pogrešku kolimacije pomoću formule:

Vrste verifikacije teodolita

Vrste provjere teodolita: a - ugradnja dva vijka; b - instalacija na treći vijak; provjerava ispravnost instalacije.

= ((L1-P1 ± 180) + (L2 -P2 ± 180)) / 4

gdje rezultati mjerenja L1, L2, P1, P2;

C - greška kodiranja.

Dobiveni rezultat ne smije premašiti točnost preciznosti koju je odredio proizvođač i pomnožen sa 2. U suprotnom, potrebno je izvršiti podešavanje. Da biste izvršili prilagodbu, potrebno je utvrditi točnu vrijednost pomoću bilo koje formule:

M = P2 + SiliM = P2-C, gdje

M je vrijednost prilagodbe;

P2 - rezultat mjerenja;

C - izračunata pogreška.

Uz pomoć instalacijskog vijka, popravite položaj alidade jednaku izračunatoj vrijednosti. Sliku gledatelja istodobno treba pomaknuti s korištene točke. Pomoću vijaka za podešavanje bočnih stranica potrebno je rekonstruirati poravnanje crtice i izmjerene točke. Operacija se mora provesti nekoliko puta kako bi se u potpunosti pridržavala određenih parametara točnosti.

Natrag na sadržaj

Provjera vertikalnosti osi rotacije teodolita i teleskopa

Na ovaj način treba provjeriti ovaj parametar. Na zidu morate odabrati točku A. lociran negdje na visini. Postavite teodolit na nju i projektirati ga do visine instrumenta. Označite i označite položaj na zidu kao A1. Tada morate preokrenuti cijev kroz zenit i ponoviti projekciju. Ako se druga projekcija podudara s prvim, tada se provjera instrumenta provodi. U suprotnom, potrebno je podesiti visinu postolja s ispravnim vijkom.

Ako na testiranom modelu nema mogućnosti prilagodbe, uređaj treba poslati proizvođaču ili specijaliziranoj radionici.

Natrag na sadržaj

Provjera točnosti ugradnje linija vidljivosti

Teodolitička shema

Teodolitička shema.

Optimalan smjer cijevi do točke smatra se položajem točke u središtu vizualnog polja. Da bi se to postiglo, u cijev se umetne staklena ploča s primijenjenim crtama u obliku križa. Slika na modelima različitih proizvođača izvršava se na svoj način. Zajednička je prisutnost okomitih i vodoravnih pruga, kao i vijke za podešavanje, par za podešavanje okomito, par - vodoravno. Provjera se može izvesti na bilo kojem od bendova. Arbitražno izaberite točku, usmjerite ga na nju tako da se rub jedne od linija podudara s točkom. Zatim polako okrećite cijev vertikalno ili vodoravno, kontrolirajući slučajnost točke i linije. Ako se točka odmakne od linije, trebali biste podesiti mrežicu. Da biste to učinili, skinite zaštitni poklopac, pružajući pristup vijcima za podešavanje. Zakretanjem vijaka, trebali biste postići puno poravnanje oko kut rotacije cijevi. Ova se operacija može izvesti i pomoću plumb bob. Plumb liniju treba postaviti ne bliže od 10 metara od teodolita. Da biste se riješili vibracija olova, možete staviti opterećenje u spremnik s vodom, nakon čekanja neko vrijeme, sve dok se ne smiri i prestane sjenuti.

Natrag na sadržaj

Kombinirajući provjeru dvaju parametara

Provjera teodolitnih podupirača i pogreška kodiranja sastoji se od istih operacija i može se provesti zajedno. Ujedno možete uštedjeti na poslu i dobiti točniji rezultat.

Postupak provjere je sljedeći:

Istraživanje teodolita

Istraživanje teodolita.

 1. Uređaj treba postaviti u radnom položaju prema uputama.
 2. Označite dva objekta za mjerenja: prva je A na liniji horizonta, drugi B je pod kutom V od oko 30 ° u odnosu na razinu.
 3. Zatim pošaljite tražilo s lijeve strane kako biste svaki od objekata snimili rezultate mjerenja.
 4. Zatim morate rotirati teleskop i izmjeriti te objekte, sumirajući tražilo na desnoj strani. Rezultati također popravljaju.
 5. Zatim, slično metodi zasebne kalibracije, potrebno je zakrenuti kotačić na 180 ° i ponoviti čitav kompleks mjerenja.

Krivulja pogreške određena je sljedećom formulom:

= ((L1-P1 ± 180) + (L2 -P2 ± 180)) / 4

iz dodatnih mjernih rezultata određuje pomoćnu vrijednost

S11 = ((11-P11 ± 180) + (L21-P21 ± 180)) / 4, gdje:

C i C11 - glavne i pomoćne vrijednosti pogrešaka

L1 i L21 - rezultati mjerenja objekata A i B tijekom prve operacije na lijevoj strani

P1 i P21 - rezultati mjerenja objekata A i B tijekom prve operacije na desnoj strani

L11 i L2, P11 i P2 - odnosno rezultate mjerenja druge operacije

Greška nagiba rotacione osi cijevi I treba biti određena sljedećim formulama:

C1 = SsecV + itgV

I = c1ctgV-ccosecV

gdje je V kut nagiba predmeta B u odnosu na razinu.

Daljnje mjere treba provesti prema točkama odvojenog provjere.

Dodajte komentar